Smart-monitoring
a komplexní energetický management

Využitím moderních IoT technologií přinášíme vzdálený smart-monitoring s komplexním energetickým managementem a financováním. Umožníme Vám dělat správná a efektivní rozhodnutí ve Vašem energetickém managementu v "reálném čase".

O NÁS

„Mít přehled o svém majetku může přinést nemalou finanční úsporu.“

Značka eIoT (energy Internet of Things) vznikla jako společná iniciativa třech vzájemně kooperujících společností, které se rozhodly přinést na trh nové, inovativní produkty v oblasti energetického managementu budov.Spojením profesionálního know-how z odlišných oblastí vznikl unikátní produkt, splňující nejvyšší kritéria v oblasti energetického smart-meteringu a následného zpracování získaných dat do snížení energetických nároků budov. Kvalitní a robustní software Chastia integrovaný s IoT sítí pro získávání dat o energiích je ideálním nástrojem pro následné vyhodnocování spotřeby energií, návrhů úspor nebo detekcí anomálií. Profesionálním poradenstvím pro práci se získanými údaji tak zákazník získává nejmodernější systém pro efektivní řízení a energetický management svého portfolia nemovitostí.

ŘEŠENÍ

1

Monitorování a měření

IoT – zkratka z anglického Internet of Things je název pro technologie umožňující propojení komunikace zařízení, zpravidla s nízkou spotřebou a nároky na objem přenesených dat, velkým dosahem sítě a nízkými provozními náklady.

Typickým použitím jsou monitorovací a měřící senzory (průmysl, zemědělství, životní prostředí, domácnosti) a sledování pohybu a polohy osob anebo zvířat, dopravních prostředků nebo zboží.

2

Přenos dat

Komunikační sítě LoRaWAN, Sigfox, NB-IoT společně s centrálním komunikačním uzlem jsou určené pro sběr dat ze všech druhů snímačů. Sítě určené k bezdrátovému přenosu dat internetu věcí (IoT) v regionální, národní anebo celosvětové síti.

3

Zpracování a report dat

Software CHASTIA nasazený pro zpracování, vizualizaci, reporting a vyhodnocení dat. Možnost sledování jejich korelací s jinými sledovanými hodnotami. Jednoduché a přehledné rozhraní s možností rozšíření softwaru o další moduly. Facility management software, který využívá mnoho firem na Slovensku a v Čechách.

Platforma

Čidla / snímače

Elektroměr

Vodoměr

Plynoměr

Merač tepla

Teploměr

Vlhkoměr

Další snímače

IoT zařízení

Kompaktné riešenie

Jednoduchá bezdrátová instalace

Montáž a servis

Instalace zařízení

Servis zařízení

SLA

Přenos dat

LoRa

NB-IoT

Sigfox

M-Bus

Uložení a
spracování dat

Dashboard
- grafy

Reporting

Přepojení
na Chastia FM

Energetické poradenství

Úsporná opatření

Možnosti
financovaní

Úspora

INTEGROVANÉ IOT ZAřízení A MĚŘIČE

... a jiné.

Přínosy pro spotřebitele

Dokonalý přehled o spotřebách

elektrické energie, vody a plynu.

Snímání teploty a vlhkosti

v každém požadovaném místě.

Zjištění úniků, poruch

a nežádoucích stavů v "reálném čase".

Data pro evidenci a vyhodnocení

s následným krokem pro návrh efektivnějšího a ekonomičtějšího fungování.

Přehledné grafy a tabulky

s možností využití pro další rozúčtování.

Správa nemovitostí, majetku,

dokumentace a jejich údržby (volitelné).

Získání dalších benefitů,

které je analýzou dat možné navrhnout.

REFERENCE

Inteligentní měření ve Vysokých  Tatrách

Předmětem technického řešení - využití inteligentního měření během rekonstrukce a následný monitoring kotelny pro horský hotel Sliezsky dom, který je situovaný ve Vysokých Tatrách, v časti Nová Polianka.

více info

Inteligentní měření a plánování v lázních

Cíle zadání: zpřístupnění dynamických energetických údajů auditorovi z celého areálu lázní pro zefektivnění ekonomiky a možnosti financování z úsporných opatření.

více info

Uživatelé platformy eIoT

Obec JasenovLesy SR Obec Trhová HradskáGréckokatolícky kňazský seminár PrešovKarlova Ves

CHCI DEMO

Máte zájem o bližší seznámení s DEMO živou eIoT platformou?
Prosíme Vás o vyplnění kontaktních údajů, na které Vám následně odešleme přístupové údaje.

Značka eIoT, se sídlem Matejovská 6, 058 01 Poprad, zpracovává ve smyslu článku 6 odst. 1 písmeno b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob, zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice č. 95/46/ES (dále len „GDPR") Vámi poskytnuté osobní údaje v rozsahu a za účelem zaslání přihlašovacího přístupu do demo verze živé eIoT platformy a možnosti kontaktování zájemce za účelem poskytnutí služeb s tím spojených ve smyslu Vašeho požadavku (např. prezentace služby). eIoT uchovává Vaše osobní údaje po dobu potřebnou k řádnému naplnění uvedeného účelu jako i do uplynutí příslušných lhůt na uplatnění jednotlivých právních nároků. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro splnění výše uvedeného účelu. V případě neposkytnutí těchto osobních údajů by nebylo možné Vám poskytnout přístup do demo verze ani poskytnutí dalších služeb.
Zodpovídáte za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny poskytnutých osobních údajů jste povinný nám jejich změnu bezodkladně oznámit.


V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, po splnění účelu nebo uplynutí doby nezbytné pro zpracování osobních údajů nebo pokud je ukládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné, budou uloženy osobní údaje vymazány.

Za předpokladu dodržení požadavků stanovených ve všeobecně závazných právních předpisech máte jako dotčená osoba (i) právo na přístup ke svým osobním údajům, (ii) právo na opravu nesprávných osobních údajů, (iii) právo na omezení (blokování) zpracovaných osobních údajů, (iv) právo namítat zpracování svých osobních údajů, (v) právo na výmaz osobních údajů, (vi) právo na přenosnost údajů, (vii) právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů SR, při podezření, že se vaše osobní údaje zpracovávají v rozporu s platnou legislativou. Uvedená práva dotčené osoby jsou blíže specifikována v článcích 12 až 22 GDPR.

Osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytované i dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro splnění účelu, za kterým byly získané, a to zejména poskytovateli IT služeb, poskytovateli marketingových služeb anebo orgánu veřejné moci.
Děkujeme za Váš zájem. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat.
Odeslání formuláře selhalo. Prosím zkuste to později, anebo nám zavolejte.

FAQ (frequently asked questions)

Z jakých měřičů je možné sbírat data?

V dnešní době existuje velké množství měřičů od různých výrobců. V zásadě platí, že čím je měřič novějšího datumu výroby, tím vyšší je pravděpodobnost možnosti sběru údajů. Doporučujeme však individuální posouzení.

Jaké jsou možnosti sběru údajů z měřičů?

Existuje několik možností výstupů z měřičů jako například M-Bus, RS485, impulsní výstup, optický výstup a další.

Co jsou IoT zařízení?

V energetickém průmyslu používáme různé IoT zařízení. Komplexní zařízení tzv. smartmetry, které zabezpečují měření a přenos údajů. IoT převodníky, které jsou připojitelné na výstupy měřičů a následný přenos údajů. IoT snímače pro měření různých typů parametrů jako je teplota, vlhkost, CO2, svítivost, pohyb, vzdálenost a různé další.

Jak jsou IoT zařízení napájená?

Napájení je řešeno pomocí samostatné baterie anebo z elektrické sítě 230 V.

Jak často je možné sbírat údaje?

V závislosti od využití přenosové infrastruktury. Při WiFi sítích to mohou být sekundová data. Co se týká IoT sítí, tak to mohou být několika minutové intervaly.

KONTAKT