Inteligentní měření a plánování v lázních

Cíle zadání: zpřístupnění dynamických energetických údajů auditorovi z celého areálu lázní pro zefektivnění ekonomiky a možnosti financování z úsporných opatření.

Parametry projektu

 • 500 m poloměr areálu
 • 144 měřících bodů rozmístěných od sklepa až po střechu
 • 6 objektů na sledování spotřeb elektřiny, vody, plynu, tepla, vlhkosti, teploty, teploty potrubí a návštěvnosti (existující systém)

Pokrytí objektu:
IoT zařízení → 1 venkovní brána → LoraWAN pro bezdrátový sběr dat s periodou od 5 minut

Integrované měřidla do eIoT platformy: Danfoss, Elster a Sensus.

Další výhody:

 • sledování stavů v reálném čase,
 • zjištění úniků, poruch a nežádoucích stavů (anomálií),
 • přehledné grafy a tabulky s možností využití pro další rozúčtování,
 • správa nemovitostí, majetku, dokumentace a jejich údržby (volitelné),
 • získání dalších benefitů, které je analýzou dat možné navrhnout,
 • integrace dat do různých informačních systémů exportem anebo přímo přes API.

Vizualizace naměřených a sledovaných dat je zabezpečená přes online webové rozhraní https://em.eiot.eu.

Úsporná opatření projektu:

 • Snížení denního maximálního množství plynu
 • snížení maximální rezervované kapacity
 • zefektivnění okruhu ohřevu minerálních lázní
 • zvýšení účinnosti kotelny

PARTNEŘI PROJEKTU

KONTAKT