Smart metering & planning v kúpeľoch

Cieľ zadania: sprístupnenie dynamických energetických údajov audítorovi z celého areálu kúpeľov pre zefektívnenie ekonomiky a možnosti financovania z úsporných opatrení.

Parametre projektu

 • 500 m polomer areálu
 • 144 meracích bodov rozmiestnených od pivnice po strechu
 • 6 objektov na sledovanie spotrieb elektriny, vody, plynu, tepla, vlhkosti, teploty, teploty potrubia a návštevnosti (existujúci systém)

Pokrytie objektu:
IoT zariadenia → 1 outdoor GateWay → LoraWAN pre bezdrôtový zber dát s periódou od 5 minút.

Integrované meradlá do eIoT platformy: Danfoss, Elster a Sensus.

Ďalšie prínosy:

 • „real-time“ sledovanie stavov,
 • zistenie únikov, porúch a neželaných stavov (anomálií),
 • prehľadné grafy a tabuľky s možnosťou využitia pre ďalšie rozúčtovanie,
 • správa nehnuteľností, majetku, dokumentácie a ich údržby (voliteľné),
 • získanie ďalších benefitov, ktoré je analýzou dát možné navrhnúť,
 • integrácia dát do rôznych informačných systémov exportom alebo priamo cez API.

Vizualizácia nameraných a sledovaných dát je zabezpečená cez online webové rozhranie https://em.eiot.eu.

Úsporné opatrenia projektu:

 • zníženie denného maximálneho množstva plynu
 • zníženie maximálnej rezervovanej kapacity
 • zeefektívnenie okruhu ohrevu minerálnych kúpeľov
 • zvýšenie účinnosti kotolne

PARTNERI PROJEKTU

KONTAKT